Regulamin pobytu

 
Apartament Danuta Mrągowo
 1. Pobyt  rozpoczyna się o godz. 16:00,  a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Gospodarze służą Państwu wszelką pomocą. Telefon kontaktowy: (+48) 883 425 889.
 3. Należy przedstawić Gospodarzom ważny dokument tożsamości podczas dokonywania formalności związanych z pobytem.
 4. Na terenie jest wyznaczone miejsce do parkowania samochodów.
 5. Przekazanie domku następuje po uprzednim dokonaniu zapłaty gotówką za okres objęty rezerwacją, pomniejszoną o kwotę zadatku.
 6. W domku i na terenie mogą przebywać tylko osoby rezerwujące.
 7. Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzami.
 8. Rowery, łódź wiosłowa, kajak, kijki do Nordic Walkingu udostępniamy naszym Gościom nieodpłatnie.
 9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich przyczyny.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco Gospodarzom.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawcy prądu.
 13. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie posesji (szkło, plastik itp.).
 14. Warunki ogrzewania domku całorocznego w sezonie grzewczym ustalane są indywidualnie.
 15. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 16. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  Zakaz ten nie obowiązuje na zewnątrz budynku.
 17. Dzieci przebywają i korzystają z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych.
 18. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 rano.
 19. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu kosztów pobytu.